Maak een afspraak

 

Mag ik mezelf even voorstellen?

Mijn Grootste PAssie is om ieder mens te laten stralen

Ik ben Tara Meriam de Ruiter, geboren en getogen in Lelystad.

 

Van kleins af aan wist ik dat ik kapster wilde worden met alles erop en eraan.

 

Ik kreeg van mijn ouders de kans om de opleiding allround haarstylist te volgen aan de Nederlandse Kappersakademie in Amsterdam waarvoor ik mijn ouders tot op de dag van vandaag dankbaar ben.

 

Ik heb er alles geleerd over het kappersvak en vooral discipline!!

Na deze opleiding ben ik aan de slag gegaan bij een salon om ervaring op te doen. Al snel werd ik leidinggevende en trainster.

 

Om het plaatje compleet te maken heb ik de opleiding visagie gevolgd bij Dik Peeters in Amsterdam.

 

De uitdaging kwam toen ik werd aangenomen bij een grote nieuwe Lifestyle Salon in Almere-Centrum. Al mijn kennis van haar en make-up kwamen hier samen.

 

Mijn vriend, waar ik al 12 jaar mee samen ben, en ik waren in 2016 op het punt gekomen een eigen huis te kopen met de mogelijkheid om een salon aan huis te hebben.

 

Op 1 augustus 2017 is mijn droom uitgekomen:

 

 

 

“Ut Knipsalonnetje”

GALLERIJ

Waar we goed in zijn:

CONTACT

We horen graag van u!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Ut Knipsalonnetje

Schoener 42 36

8243 VX Lelystad

info@utknipsalonnetje.nl

+31 6 24554291

Maandag

Woensdag

Zaterdag

9:30 - 18:00

9:30 - 18:00

9:00 - 13:00

Privacy

ut Knipsalonnetje ut Knipsalonnetje, gevestigd aan Schoener 42 36 8243 VX Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

http://utknipsalonnetje.nl/ Schoener 42 36 8243 VX Lelystad +31624554291

 

Tara Meriam de Ruiter is de Functionaris Gegevensbescherming van ut Knipsalonnetje Hij/zij is te bereiken via tara@utknipsalonnetje.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ut Knipsalonnetje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@utknipsalonnetje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ut Knipsalonnetje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

ut Knipsalonnetje neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ut Knipsalonnetje) tussen zit. ut Knipsalonnetje gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ut Knipsalonnetje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

ut Knipsalonnetje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ut Knipsalonnetje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@utknipsalonnetje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ut Knipsalonnetje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. ut Knipsalonnetje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ut Knipsalonnetje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@utknipsalonnetje.nl. ut Knipsalonnetje heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

KVK 69271518 BTW NR 204934059B02